LingFest zbira in hrani naslednje podatke o prijavljenem uporabniku: